Frank & Fame

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Frank& Fame Ανώνυμη Εταιρεία Διαφήμισης και Επικοινωνίας («Εταιρία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ Κηφισίας, αρ. 250-254, με ΑΦΜ 999081361 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται να στην επίδειξη σεβασμού στην ιδιωτικότητά σας και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Δήλωση») παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η Δήλωση ισχύει για εσάς, εάν αγοράζετε προϊόντα, λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συμμετέχετε στις εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειές μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.frankandfame.gr ή άλλο οποιονδήποτε ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωσης.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε λεπτομερώς αυτήν την Δήλωση ενώ αν είστε ήδη πελάτης ή συνεργάτης μας, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να αναφέρονται στη σύμβασή σας με την Εταιρία. Περισσότερες πληροφορίες, που επισημαίνουν ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με την δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από αυτές, ενδέχεται να παρέχονται επίσης κατά το στάδιο συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Ποιοι είμαστε

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρία, τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα υιοθετημένα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουμε λάβει, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Δεδομένης της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην Εταιρία υπάρχει ισχυρή δέσμευση επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 679/2018 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τους Ελληνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και οποιονδήποτε άλλο σχετικό νόμο και κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των δεδομένων (στο εξής συλλογικά θα αναφέρονται ως «νόμοι περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΔΠΧ»).

Η Frank& FameΑ.Ε. λειτουργεί ως μια σύγχρονη εταιρεία διαφήμισης και επικοινωνίας στην Ελλάδα, διαθέτοντας τις υπηρεσίες της στην Ελληνική αγορά και αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο των εξής νομικών βάσεων:

 • Έννομου συμφέροντος και Συμβατικής υποχρέωσης όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συναλλαγής σας μαζί μας,
 • Νομικής Υποχρέωσης για την συμμόρφωσή μας με τις ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και
 • Δικής σας συγκατάθεσης, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων σας.

Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελάτες μας ή χωρίς να έχετε δώσει οι ίδιοι στην Εταιρία τα δεδομένα σας.

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, όνομα λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς κτλ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε.

Παραδείγματα χρήσης ΔΠΧ που πραγματοποιείται από την Εταιρία είναι τα ακόλουθα:

 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας ως νομική μας υποχρέωση για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που από απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία,
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων όταν συναλλάσσεστε μαζί μας,
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για τη διαχείριση παραπόνων σας, ή/και
 • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για την διαχείριση διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών (π.χ. απόδοση δώρων) που απορρέουν από τη συμμετοχή σας σε αυτές τις εκδηλώσεις.

3. Διαβίβαση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν εμπορευόμαστε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (όπως μεταφορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, επιχειρήσεις παροχής λογιστικών, συμβουλευτικών ή και ελεγκτικών υπηρεσιών κτλ.). Η Εταιρία διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιστοσελίδα μας (www.www.frankandfame.gr/) συλλέγει αλλά δεν διαβιβάζει σε τρίτους, πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν την προηγούμενη πλοήγηση σας στο διαδίκτυο) όπως είναι τα αρχεία cookies (τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή ιστού σας (browser) και περιέχουν πληροφορίες για την προηγούμενη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε cookies για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο χρηστικό για τους επισκέπτες μας περιβάλλον, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Επίσης χρησιμοποιούμε “cookies” για να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες μας περιηγούνται στοwww.frankandfame.gr ώστε να βελτιώνουμε τη δομή και το περιεχόμενο του.

4. Μέτρα προστασίας

Στην Frank& FameΑ.Ε. λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφάλειας πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει βέλτιστους τεχνικούς και οργανωτικούς μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας πληροφοριών με στόχο την προστασία της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας αυτών. 

5. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Συλλέγουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι νόμοι στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που έχουμε μαζί σας.

Σε περίπτωση συγκατάθεσής σας για τη χρήση των δεδομένων σας για ενέργειες μάρκετινγκ, διατηρούμε τα δεδομένα σας μέχρις ότου αιτηθείτε διαφορετικά ή και ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας.

6. Τα δικαιώματά σας

Στην Frank& Fame Α.Ε. αναγνωρίζουμε και διασφαλίζουμε τα ακόλουθα δικαιώματά σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), 
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σε ενεργό συνδρομητή συνεπάγεται την αδυναμία να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε 
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) όπου αυτό είναι δυνατό
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr)

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στο Νομικό τμήμα της Εταιρίας (gdpr@frankandfame.gr) ή με επιστολή στην διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 250-254, ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι Αττικής. Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρίας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

7. Κατάθεση παραπόνων

Η FRANK & FAME Α.Ε. κατέχει δεδομένα σας, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρούσα Δήλωση και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Εάν παρά όλα αυτά επιθυμείτε να διατυπώσετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε το δικαίωμα να το / τα καταθέσετε στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΡόλοςΕπωνυμίαΔιεύθυνσηΤηλέφωνοΦαξEmail
ΥπεύθυνοςΕπεξεργασίαςFrank & Fame Α.Ε.Λεωφ. Κηφισίας 250-254, 152 31, Χαλάνδρι Αττικής+210 6752470210 6724620info@frankandfame.gr
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών ΔεδομένωνΜ. Ξενοπούλου/Ι. Μπίσδας/Ι. ΠαραλίκαςΛεωφ. Κηφισίας 250-254, 152 31, Χαλάνδρι Αττικής+210 6752470210 6724620gdpr@frankandfame.gr
Εποπτεύουσα ΑρχήΑρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+302106475600+302106475628contact@dpa.gr